TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TỬ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

THÔNG BÁO
Trung tâm Công nghệ thông tin - Điện tử, Trường Đại học Cửu Long thông báo tổ chức lớp học và lớp ôn thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT như sau:
1. Nội dung học: 6 module chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản.
2. Khai giảng: hàng tháng.
3. Học phí/lệ phí:
Mã lớp Số tiết Hình thức Lệ phí (đồng) Ghi chú
CB1 5 Online 700,000 Bao gồm tài liệu, ôn tập, tài khoản học trực tuyến, lệ phí thi.
CB2 15 Online 850,000
CB3 (giảm 12% cho sinh viên) 15 Online 750,000
CB4 72 Trực tiếp, online 1,100,000
4. Liên hệ:
  • Trung tâm Công nghệ thông tin - Điện tử, Trường Đại học Cửu Long.
  • Điện thoại/Zalo/Viber: 0938.121.914. Email: trungtamcntt@mku.edu.vn

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TỬ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
Quốc lộ 1A, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long, Việt Nam
Website: www.mku.edu.vn, Email: trungtamcntt@mku.edu.vn
Điện thoại: 0982.900.902, Hotline, Zalo: 0938 121 914