TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TỬ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

Trường Đại học Cửu Long đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo và cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin theo Thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT từ năm 2017 đến nay.

Mẫu chứng chỉ ứng dụng CNTT: Mặt trước


Mẫu chứng chỉ ứng dụng CNTT: Mặt sau

Quay lại


TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TỬ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
Quốc lộ 1A, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long, Việt Nam
Website: www.mku.edu.vn, Email: trungtamcntt@mku.edu.vn
Điện thoại: 0982.900.902, Hotline, Zalo: 0938 121 914