TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TỬ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

TRA CỨU CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TỬ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
Quốc lộ 1A, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long, Việt Nam
Website: www.mku.edu.vn, Email: trungtamcntt@mku.edu.vn
Điện thoại: 0982.900.902, Hotline, Zalo: 0938 121 914